Онлайн информационно събитие за представяне на съдържанието и функционалностите на Обществената електронна платформа (ОЕП): moetopravo.bg се проведе на 28 май от 14ч. То събра представители на правозащитни организации, правораздавателни органи, медии, граждани и екипа на проекта, по който е създадена правната електронна платформа. В хода на срещата бяха представени реализираните до момента дейности, сред които освен разработване на платформата са и проведено анкетно проучване за съдържанието и функционалностите й, и граждански мониторинг на Окръжен съд-Перник. Финансовата подкрепа по проекта е осигурена от Европейския социален фонд (ЕСФ) и бюджета на Р България и е на обща стойност 91 517лв. По време на събитието участниците разгледаха външната и вътрешната среда на правната платформа. Най-голям интерес предизвикаха разработените алгоритми в помощ на граждани с правни казуси. Участниците дадоха висока оценка за изпълнението и за достъпния език, на който е поднесена правната информация.

Font Resize