ОМБУДСМАНИ ОТ СТРАНАТА ПРОЯВИХА ИНТЕРЕС КЪМ ОЕП

   

Обществената електронна платформа (ОЕП): www.moetopravo.bg бе представена на Национална среща на местните обществени посредници, която се състоя в Шумен на 12 март. Електронната платформа в помощ на граждани и правораздавателни организации предизвика голям интерес. Обществените посредници коментираха ползата й за хората и най-вече за тези, които нямат необходимата правна подготовка. Според обществените посредници, ОЕП не само ориентира гражданите в първите стъпки, необходими за решаване на правен казус, но и допринася за повишаването на правната култура и информираност на потребителите. Съществен принос на платформата е нейния образователен характер. Във вътрешната й среда е поместена обща и специализирана правна информация, която е в помощ на потребителите с конкретен правен проблем. На достъпен език те получават първоначална насока за естеството на казуса си и за подходящ правен експерт или правна организация, които могат да им съдействат. Екипът на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“, който е разработил ОЕП получи покана от обществени посредници в Стара Загора, Елин Пелин и Казанлък за представяне на Е-платформата пред широк кръг потребители – граждани, правни експерти и представители на правозащитни организации.

Font Resize