ЖАЛБА/СИГНАЛ /– Ако сте потърпевш/жертва/  или свидетел на престъпление подайте жалба/сигнал/ в най-близкото управление на МВР  или в Районната прокуратура . Жалбата/сигнала/трябва да е в писмена форма, в свободен текст, като задължително посочите Ваши координати – имена, телефон и адрес.  Ако се затруднявате да го напишете сам, потърсете платена правна помощ от  адвокат.

СЪДЕБНО ДЕЛО – Способ за решаване на правен спор със съдействието на съда. Той образува дело по частна жалба, искова молба или по внесен в съда обвинителен акт от прокурор. Ако искате да заведете дело, и се нуждаете от правна помощ , потърсете адвокат. Минималните адвокатски възнаграждения можете да видите тук.

СОБСТВЕНОСТ – Признатото по закон Ваше право да владеете, ползвате и да се разпореждате с имущество (веши и имоти). Правото си на собственост можете да защитите чрез Закона за собствеността и правната помощ на адвокат по вещно право .Минималните адвокатски възнаграждения можете да видите тук .

ДЕЛБА  –  Способ за разделяне на имуществото. Може да го направите доброволно и извън съда или съдебно, чрез завеждане на иск в съда. Потърсете адвокта по гражданско право, за да ви посъветва какво да предприемете. Минималните адвокатски възнаграждения можете да видите тук .

КРАЖБА – Протизаконно отнемане на вещи с намерение да се присвои, движими вещи/пари и всякакъв вид Ваше имущество и/или права на интелектуалната собственост. Ако сте жертва на кражба сигнализирайте в полицията или прокуратурата. Ако имате нужда от правна помощ, за да подготвите Вашия сигнал, потърсете адвокат по наказателно право. Минималните адвокатски възнаграждения можете да видите тук.

ГРАБЕЖ – Противозаконно отнемане на имущество (вещи/имоти/пари и др.) чрез сила или заплашване като форми на принуда. Ако сте жертва на грабеж сигнализирайте в полицията или прокуратурата. Ако имате нужда от правна помощ, за да подготвите Вашия сигнал, потърсете адвокат по наказателно право. Минималните адвокатски възнаграждения можете да видите тук.

НАСЛЕДСТВО – Наследството включва имуществените права и задължения на починало лице в тяхната съвкупност. Наследява се по закон или завещание. Наследството трябва да е открито. Потърсете адвокат по наследствено право, за да ви посъветва какво да предприемате. Минималните адвокатски възнаграждения са тук.

РАЗВОД –  Можете да се разведете със съдействието на съда. Ако желанието за развод е и на двамата съпрузи, в качеството си на молители подават молба до съдията за развод по взаимно съгласие. Ако развода е по желание само на единия съпруг, се завежда дело по исков ред. За целта потърсете адвокат по семейно право. Минималните адвокатски възнаграждения може да видите тук.

Font Resize