КАТАЛОГ

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТ, КОЙТО ВИ Е НУЖЕН!

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 
ТЕЛЕФОН 
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЧУЖД ЕЗИК 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 
ТЕЛЕФОН 
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЧУЖД ЕЗИК 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КРАСЕН ИЛЧЕВ ПЕЙЧЕВ

ТЕЛЕФОН

0899923990

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

kras_ten@abv.bg

КОМПЕТЕНТНОСТИ

ГРАЖДАНСКО И НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

ЧУЖД ЕЗИК

НЕ ВЛАДЕЯ ЧУЖД ЕЗИК

ПОМАГА В РЕШАВАНЕТО НА КАЗУСИ ОТ СЛЕДНИТЕ ОТРАСЛИ/ДЯЛОВЕ  НА ПРАВОТО

ГРАЖДАНСКО ПРАВО (СЕМЕЙНО И ОБЛИГАЦИОННО)
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 
РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ 
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 
ТЕЛЕФОН 
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 
ЧУЖД ЕЗИК 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 
СТАТУС 
ТЕЛЕФОН 
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 
ЧУЖД ЕЗИК 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 
СТАТУС 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ТЕЛЕФОН 
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 
ЧУЖД ЕЗИК 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 
СТАТУС 
ОБЩИНА 
ТЕЛЕФОН 
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 
ЧУЖД ЕЗИК 
Font Resize