Националната следствена служба се състои от следователи. Функциите й се осъществят от специализирани отдели  за разследване по дела:

  • С особена фактическа и правна сложност;

  • За престъпления, извършени в чужбина;

  • По искания за правна помощ;

  • И други случаи, предвидени в закона;

Националната следствена служба се ръководи от главния прокурор пряко или чрез директора на службата, който осъществява административно, методическо и организационно ръководство на следователите в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури.

Национална следствена служба

https://www.prb.bg/bg/nsls

Окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури се състоят от следователи. Те осъществяват: разследване по дела, възложени им от административния ръководител на съответната окръжна прокуратура.

 

Окръжен следствен отдел към ОП Благоевград

073/8294111

 Окръжен следствен отдел към ОП Бургас

056/ 846025

Окръжен следствен отдел към ОП Варна

052/57 54 47; 052/57 54 43

Окръжен следствен отдел към ОП Велико Търново

062/63-68-02

Окръжен следствен отдел към ОП Видин

094/600901

Окръжен следствен отдел към ОП Враца

092/660632

Окръжен следствен отдел към ОП Габрово

066/824119

Окръжен следствен отдел към ОП Добрич

058/602085; 604293

Окръжен следствен отдел към ОП Кърджали

0361/21210

https://www.prb.bg/bg/opkrdzhali/kontakti

Окръжен следствен отдел към ОП Кюстендил

078/550390

Окръжен следствен отдел към ОП Ловеч

068/27712, 601112/вътр. 242,439

Окръжен следствен отдел към ОП Монтана

096/305290

Окръжен следствен отдел към ОП Пазарджик

034/402910

Окръжен следствен отдел към ОП Перник

074/603993

Окръжен следствен отдел към ОП Плевен

064/804171

Окръжен следствен отдел към ОП Пловдив

032/658 610

Окръжен следствен отдел към ОП Разград

084/660457

Окръжен следствен отдел към ОП Русе

082/882002

Окръжен следствен отдел към ОП Силистра

086/811512

http://www.legalregion-ss.com/%D0%9E%D0%A1%D0%BB%D0%9E%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0.aspx

Окръжен следствен отдел към ОП Сливен

044/662520; 662680

Окръжен следствен отдел към ОП Смолян

0301/67002

Окръжен следствен отдел към ОП София

02/98-26-131

Окръжен следствен отдел към ОП Стара Загора

042/613400; 613477; 613462

Окръжен следствен отдел към ОП Търговище

0601/66510

Окръжен следствен отдел към ОП Хасково

038/661314

Окръжен следствен отдел към ОП Шумен

054/825042

Окръжен следствен отдел към ОП Ямбол

046/680811

Окръжен следствен отдел към Софийска градска прокуратура


02/9826208; 9826232

Състои се от следователи. Те осъществяват: разследване по дела, възложени им от административния ръководител на специализираната прокуратура.

Апелативна специализирана прокуратура

https://www.prb.bg/bg/asp

Font Resize