• Осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори;

  • Повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер;

  • Следи служебно за привличане към наказателна отговорност на лица, които са извършили престъпления, като повдига и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер;

  • Ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор;

  • Може да извършва разследване или отделни действия по разследването и други процесуални действия;

  • Участва в съдебното производство като държавен обвинител;

  • В гражданските и административните дела, прокурорът участва, когато следва да бъде защитен личният или държавният интерес, като има право на преценка, дали да встъпи в съответния процес . По отношение на наказателните дела от общ характер, той няма право на преценка.

  • Взема мерки за отстраняване на допуснатите закононарушения по реда, установен в НПК и упражнява надзор за законност при изпълнение на принудителните мерки;

  • Има право да сезира Конституционния съд.

Подпомаган е в работата си от трима заместници – един зам.-главен прокурор във Върховната касационна прокуратура и един зам.-главен прокурор във Върховната административна прокуратура и директора на Националната следствена служба.

Главен прокурор

https://www.prb.bg/bg/kontakti

Апелативна прокуратура – Бургас

https://www.prb.bg/bg/apburgas

Апелативна прокуратура – Варна

https://www.prb.bg/bg/apvarna

Апелативна прокуратура – Велико Търново

https://www.prb.bg/bg/apvt

Апелативна прокуратура – Пловдив

https://www.prb.bg/bg/applovdiv

Апелативна прокуратура – София

https://www.prb.bg/bg/apsofia

  

В системата на специализираната прокуратура е обособен следствен отдел, който се ръководи от завеждащ отдел, назначен от административния ръководител на специализираната прокуратура. Той има ранг на прокурор, завеждащ отдел в апелативна прокуратура и получава възнаграждение на заместник на административния ръководител в специализираната прокуратура.

Завеждащият следствен отдел има следните функции и правомощия:

– Осъществява административно и организационно ръководство на следователите в отдела;

– Докладва периодично за образуването, движението и приключването на делата.

Апелативна специализирана прокуратура

https://www.prb.bg/bg/asp

Военно-апелативна прокуратура  – София

https://www.prb.bg/bg/voapsofia

Военно-окръжна прокуратура – София

https://www.prb.bg/bg/vopsofia

Военно-окръжна прокуратура – Пловдив

https://www.prb.bg/bg/vopplovdiv

Военно-окръжна прокуратура – Сливен

https://www.prb.bg/bg/vopsliven

Окръжна прокуратура – Благоевград

https://www.prb.bg/bg/opblagoevgrad

Окръжна прокуратура – Бургас

https://www.prb.bg/bg/opburgas

Окръжна прокуратура – Варна

https://www.prb.bg/bg/opvarna

Окръжна прокуратура – Велико Търново

https://www.prb.bg/bg/opvt

Окръжна прокуратура – Видин

https://www.prb.bg/bg/opvidin

Окръжна прокуратура – Враца

https://www.prb.bg/bg/opvratsa

Окръжна прокуратура – Габрово

https://www.prb.bg/bg/opgabrovo

Окръжна прокуратура – Добрич

https://www.prb.bg/bg/opdobrich

Окръжна прокуратура – Кърджали

https://www.prb.bg/bg/opkrdzhali

Окръжна прокуратура –Кюстендил

https://www.prb.bg/bg/opkyustendil

Окръжна прокуратура – Ловеч

https://www.prb.bg/bg/oplovech

Окръжна прокуратура – Монтана

https://www.prb.bg/bg/opmontana

Окръжна прокуратура – Пазарджик

https://www.prb.bg/bg/oppazardzhik

Окръжна прокуратура – Перник

https://www.prb.bg/bg/oppernik

Окръжна прокуратура – Плевен

https://www.prb.bg/bg/oppleven

Окръжна прокуратура – Пловдив

https://www.prb.bg/bg/opplovdiv

Окръжна прокуратура – Разград

https://www.prb.bg/bg/oprazgrad

Окръжна прокуратура – Русе

https://www.prb.bg/bg/opruse

Окръжна прокуратура – Силистра

https://www.prb.bg/bg/opsilistra

Окръжна прокуратура – Сливен

https://www.prb.bg/bg/opsliven

Окръжна прокуратура – Смолян

https://www.prb.bg/bg/opsmolyan

Окръжна прокуратура – София

https://www.prb.bg/bg/opsofia

Окръжна прокуратура – Стара Загора

https://www.prb.bg/bg/opsz

Окръжна прокуратура – Търговище

https://www.prb.bg/bg/optargovishte

Окръжна прокуратура – Хасково

https://www.prb.bg/bg/ophaskovo

Окръжна прокуратура – Шумен

https://www.prb.bg/bg/opshumen

Окръжна прокуратура – Ямбол

https://www.prb.bg/bg/opyambol

Софийска градска прокуратура

https://www.prb.bg/bg/sgp

Районна прокуратура – Айтос

https://www.prb.bg/bg/rpajtos

Районна прокуратура – Асеновград

https://www.prb.bg/bg/rpasenovgrad

Районна прокуратура – Благоевград

 

Районна прокуратура – Ботевград

https://www.prb.bg/bg/new-page

Районна прокуратура – Бургас

https://www.prb.bg/bg/rpburgas

Районна прокуратура – Велико Търново

https://www.prb.bg/bg/rpvt

Районна прокуратура – Варна

https://www.prb.bg/bg/rpvarna

Районна прокуратура –  Видин

https://www.prb.bg/bg/rpvidin

Районна прокуратура –  Враца

https://www.prb.bg/bg/rpvratsa

Районна прокуратура – Горна Оряховица

https://www.prb.bg/bg/rpgornaorjahovica

Районна прокуратура – Гоце Делчев

https://www.prb.bg/bg/rp-goce-delchev

Районна прокуратура –  Девин

https://www.prb.bg/bg/rpdevin

Районна прокуратура –  Добрич

https://www.prb.bg/bg/rpdobrich

Районна прокуратура – Дупница

https://www.prb.bg/bg/rpdupnica

Районна прокуратура – Елин Пелин

https://www.prb.bg/bg/rpellinpelin

Районна прокуратура – Златоград

https://www.prb.bg/bg/rpzlatograd

Районна прокуратура – Етрополе

https://www.prb.bg/bg/rpetropole

Районна прокуратура – Ихтиман

https://www.prb.bg/bg/rpihtiman

Районна прокуратура – Казанлък

https://www.prb.bg/bg/rpkazanlak

Районна прокуратура – Карлово

https://www.prb.bg/bg/rpkarlovo

Районна прокуратура –  Карнобат

https://www.prb.bg/bg/rpkarnobat

Районна прокуратура – Костинброд

https://www.prb.bg/bg/rpkostinbrod

Районна прокуратура – Крумовград

https://www.prb.bg/bg/rpkrumovgrad

Районна прокуратура –Кърджали

https://www.prb.bg/bg/rpkardzhali

Районна прокуратура – Кюстендил

https://www.prb.bg/bg/rpkyustendil

Районна прокуратура – Ловеч

https://www.prb.bg/bg/rplovech

Районна прокуратура – Луковит

 

Районна прокуратура – Мадан

 

Районна прокуратура – Момчилград

https://www.prb.bg/bg/rpmomchilgrad

Районна прокуратура – Монтана

https://www.prb.bg/bg/rpmontana

Районна прокуратура – Нова Загора

 

Районна прокуратура – Оряхово

https://www.prb.bg/bg/rporh

Районна прокуратура – Павликени

https://www.prb.bg/bg/rppavlikeni

Районна прокуратура – Пазарджик

https://www.prb.bg/bg/rppazardzhik

Районна прокуратура – Перник

https://www.prb.bg/bg/rppernik

Районна прокуратура – Петрич

 

Районна прокуратура – Пирдоп

https://www.prb.bg/bg/rppirdop

Районна прокуратура – Плевен

https://www.prb.bg/bg/rppleven

Районна прокуратура – Пловдив

https://www.prb.bg/bg/rpplovdiv

Районна прокуратура – Радомир

 

Районна прокуратура – Разград

https://www.prb.bg/bg/rprazgrad

Районна прокуратура – Разлог

 

Районна прокуратура – Русе

https://www.prb.bg/bg/rpruse

Районна прокуратура – Самоков

https://www.prb.bg/bg/rpsamokov

Районна прокуратура – Сандански

 

Районна прокуратура – Свиленград

https://www.prb.bg/bg/rpsvilengrad

Районна прокуратура – Свищов

https://www.prb.bg/bg/rpsvishtov

Районна прокуратура – Своге

https://www.prb.bg/bg/rpsvoge

Районна прокуратура – Силистра

https://www.prb.bg/bg/rpsilistra

Районна прокуратура – Сливен

https://www.prb.bg/bg/rpsliven

Районна прокуратура – Сливница

https://www.prb.bg/bg/rpslivnica

Районна прокуратура – Смолян

https://www.prb.bg/bg/rpsmolyan

Районна прокуратура – Стара Загора 

https://www.prb.bg/bg/rpsz

Районна прокуратура – Тетевен

 

Районна прокуратура – Троян

 

Районна прокуратура – Търговище

https://www.prb.bg/bg/rptyrgovishte

Районна прокуратура –  Хасково

https://www.prb.bg/bg/rphaskovo

Районна прокуратура – Чирпан

https://www.prb.bg/bg/rpchirpan

Районна прокуратура – Шумен

https://www.prb.bg/bg/rpshumen

Софийска районна прокуратура

https://www.prb.bg/bg/srp

Font Resize