ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЪДИЛИЩА

* В системата на общите държавни съдилища влизат районните, окръжните, апелативните съдилища и Върховния касационен съд. Те действат в режим на триинстанционно производство (делото преминава през първоинстанционен, въззивен и касационен съд), като по този начин се осъществява вътрешен контрол в системата на общите държавни съдилища, с цел гарантиране на законосъобразността на постановените съдебни решения/присъди. При граждански, наказателни и търговски дела, обикновенно първоинстанционни са районните съдилища, и само по някои от тези дела, първа инстанция са окръжните съдилища. Когато окръжен съд е първа инстанция, обжалването на съдебното решение/ присъдата е пред апелативен съд, който действа като въззивна (втора) инстанция. Когато районен съд е първа инстанция, въззивната е окръжен съд. Трета инстанция е винаги само Върховния касационен съд. Той не е задължителна инстанция.

Районните (първоинстнационни) съдилища имат следните правомощия:

 • правораздават по граждански, търговски и наказателни дела;

 • осъществяват надзор по законосъобразност при възражение срещу заповед за изпъленние и дела, свързани с охранителни производства;

 • дават разрешения за разпореждане с имущество и сключване на брак от непълнолетни лица;

 • осъществяват процесуални действия по съдебни поръчки на чужди правораздавателни органи

Административните длъжности в Районен съд са: председател; зам.-председател; съдии.

Окръжните (първоинстанционни/въззивни) съдилища имат следните правомощия:

 • Обща компетентност по разглеждане и решаване на граждански, наказателни и търговски дела , в качеството им на първа или втора (въззивна) инстанция;

 • Решават спорове за подсъдност, възникнали между районните съдилища в рамките на техния район.

Административните длъжности в Окръжен съд са: председател; зам.-председател; съдия и младши съдия.

Апелативните (въззивни) съдилища са общи второинстанционни съдилища. Правомощията им включват:

 • Разглеждане и решаване на атакувани първоинстанционни граждански, наказателни и търговски дела и решенията по тях на окръжни съдилища, които са били по тези дела първа инстанция;

 • Разглеждат и решават спорове за компетентност между окръжните съдилища, в рамките на съдебния им район. 

Съдебните райони на апелативните съдилища обхващат районите на няколко окръжни съдилища.

Върховния касационен съд:

 • Разглежда като (трета) касационна инстанция граждански, търговски и наказателни дела;

 • Разглежда като (трета) касационна инстанция и дела на военните съдилища, като специализирани съдебни органи;

От компетентността му са изведени единствено административните дела.

 • Упражнява върховен съдебен надзор за еднаквото прилагане на законите от съдилищата в гражданското и наказателното производство;

 • Действа само в колективен състав при разглеждане на отделни казуси, и в пленарен състав – при приемането на тълкувателни решения.

Тълкувателната дейност на ВКС не е нормотворческа (произвеждаща закони), макар тълкувателните решения да се приемат като един от източниците на правото. По-скоро, чрез постановените тълкувателни решения, ВКС  допринася за  уеднаквяване на практиката на съдилищата при разглеждане на определени казуси, когато различни районни, окръжни или апелативни съдилища влагат различно съдържание в правни норми и така създават различна практика. Търкувателните решения на ВКС са насочени към съдилищата и са задължителни за тях.

В състава на ВКС влизат: Пленум с участието на всички съдии от ВКС, от колегии, отделения и състави.

Административните длъжности във ВКС са: председател; зам.-председател; председатели на отделения  и съдии във ВКС.

КОНТАКТИ

Районен съд – Айтос

https://aytos-rs.justice.bg/

Районен съд – Ардино

https://ardino-rs.justice.bg/

Районен съд – Асеновград

https://asenovgrad-rs.justice.bg/

Районен съд – Берковица

https://berkovitsa-rs.justice.bg/

Районен съд – Балчик

https://balchik-rs.justice.bg/

Районен съд – Белоградчик

https://belogradchik-rs.justice.bg/

Районен съд – Брезник

https://breznik-rs.justice.bg/

Районен съд – Благоевград

https://blagoevgrad-rs.justice.bg/

Районен съд – Ботевград

https://botevgrad-rs.justice.bg/

Районен съд – Бяла Слатина

https://bslatina-rs.justice.bg/

Районен съд – Бургас

https://burgas-rs.justice.bg/

Районен съд – Бяла

https://byala-rs.justice.bg/

Районен съд – Велико Търново

https://vtarnovo-rs.justice.bg/

Районен съд – Варна

https://varna-rs.justice.bg/bg

Районен съд – Велики Преслав

https://vpreslav-rs.justice.bg/

Районен съд – Враца

https://vratsa-rs.justice.bg/

Районен съд – Велинград

https://velingrad-rs.justice.bg/

Районен съд – Видин

https://vidin-rs.justice.bg/

Районен съд – Горна Оряховица

https://goryahovitsa-rs.justice.bg/

Районен съд –  Габрово

https://gabrovo-rs.justice.bg/

Районен съд – Генерал Тошево

https://gtoshevo-rs.justice.bg/

Районен съд – Гоце Делчев

http://gocedelchev.court-bg.org/

Районен съд – Гълъбово

https://galabovo-rs.justice.bg/

Районен съд – Девин

https://devin-rs.justice.bg/

Районен съд – Девня

https://devnya-rs.justice.bg/

Районен съд – Димитровград

https://dimitrovgrad-rs.justice.bg/

Районен съд – Добрич

https://dobrich-rs.justice.bg/bg

Районен съд – Дряново

https://dryanovo-rs.justice.bg/

Районен съд – Дулово

https://dulovo-rs.justice.bg/

Районен съд – Дупница

https://dupnitsa-rs.justice.bg/

Районен съд – Елена

https://elena-rs.justice.bg/

Районен съд – Елин Пелин

http://www.rs-elinpelin.org/

Районен съд – Елхово

http://www.rs-elhovo.org/indexes.html

Районен съд – Етрополе

https://etropole-rs.justice.bg/

Районен съд – Златоград

https://zlatograd-rs.justice.bg/

Районен съд – Ивайловград     

https://ivaylovgrad-rs.justice.bg/

Районен съд – Исперих

https://isperih-rs.justice.bg/bg

Районен съд – Ихтиман

https://ihtiman-rs.justice.bg/bg

Районен съд – Каварна

https://kavarna-rs.justice.bg/

Районен съд – Казанлък

https://kazanlak-rs.justice.bg/

Районен съд – Карлово

https://karlovo-rs.justice.bg/

Районен съд – Карнобат

https://karnobat-rs.justice.bg/

Районен съд – Кнежа

https://knezha-rs.justice.bg/

Районен съд – Козлодуй

https://kozloduy-rs.justice.bg/

Районен съд – Костинброд

http://www.rs-kostinbrod.org/

Районен съд – Котел

https://kotel-rs.justice.bg/

Районен съд – Крумовград

https://krumovgrad-rs.justice.bg/

Районен съд – Кубрат

https://kubrat-rs.justice.bg/

Районен съд – Кула

https://kula-rs.justice.bg/

Районен съд – Кърджали

https://kardzhali-rs.justice.bg/

Районен съд – Кюстендил

https://kyustendil-rs.justice.bg/

Районен съд – Левски

https://levski-rs.justice.bg/

Районен съд – Ловеч

https://lovech-rs.justice.bg/

Районен съд – Лом

https://lom-rs.justice.bg/

Районен съд – Луковит

https://rs-lukovit.org/

Районен съд – Мадан

https://madan-rs.justice.bg/

Районен съд – Малко Търново

https://mtarnovo-rs.justice.bg/

Районен съд – Мездра

http://mezdra.court-bg.org/

Районен съд – Момчилград

https://momchilgrad-rs.justice.bg/

Районен съд – Монтана

https://montana-rs.justice.bg/

Районен съд – Несебър

https://nesebar-rs.justice.bg/

Районен съд – Никопол

https://nikopol-rs.justice.bg/

Районен съд – Нова Загора

https://nzagora-rs.justice.bg/bg

Районен съд – Нови пазар

https://npazar-rs.justice.bg/

Районен съд – Омуртаг

https://omurtag-rs.justice.bg/

Районен съд – Оряхово

https://oryahovo-rs.justice.bg/

Районен съд – Павликени

https://pavlikeni-rs.justice.bg/

Районен съд – Пазарджик

https://pazardzhik-rs.justice.bg/

Районен съд – Панагюрище

https://panagyurishte-rs.justice.bg/

Районен съд – Перник

https://pernik-rs.justice.bg/

Районен съд – Петрич

https://petrich-rs.justice.bg/

Районен съд – Пещера

https://peshtera-rs.justice.bg/

Районен съд – Пирдоп

https://pirdop-rs.justice.bg/bg

Районен съд – Плевен

https://pleven-rs.justice.bg/

Районен съд – Пловдив

https://plovdiv-rs.justice.bg/

Районен съд – Поморие

https://pomorie-rs.justice.bg/

Районен съд – Попово

https://popovo-rs.justice.bg/

Районен съд – Провадия

https://provadiya-rs.justice.bg/

Районен съд – Първомай

https://parvomay-rs.justice.bg/

Районен съд – Раднево

https://radnevo-rs.justice.bg/

Районен съд – Радомир

https://radomir-rs.justice.bg/

Районен съд – Разград

https://razgrad-rs.justice.bg/

Районен съд – Разлог

https://razlog-rs.justice.bg/

Районен съд – Русе

https://ruse-rs.justice.bg/

Районен съд – Самоков

http://www.rs-samokov.org/

Районен съд – Сандански

http://rs-sandanski.com/

Районен съд – Свиленград

https://svilengrad-rs.justice.bg/

Районен съд – Свищов

https://svishtov-rs.justice.bg/

Районен съд – Своге

https://svoge-rs.justice.bg/

Районен съд – Севлиево

http://sevlievo.court-bg.org/

Районен съд – Силистра

https://silistra-rs.justice.bg/

Районен съд – Сливен

https://sliven-rs.justice.bg/

Районен съд – Сливница

http://www.rs-slivnitza.org/

Районен съд – Смолян

https://smolyan-rs.justice.bg/

Районен съд – Средец

http://www.rs-sredec.org/About/contacts.php

Районен съд – Стара Загора

https://stzagora-rs.justice.bg/

Софийски районен съд

http://www.srs.justice.bg/

Районен съд – Тервел

https://tervel-rs.justice.bg/

Районен съд – Тетевен

https://teteven-rs.justice.bg/

Районен съд – Тополовград

https://topolovgrad-rs.justice.bg/

Районен съд – Троян

https://troyan-rs.justice.bg/

Районен съд – Трън

http://rs-tran.com/raion.html

Районен съд – Трявна

https://tryavna-rs.justice.bg/

Районен съд – Тутракан

https://tutrakan-rs.justice.bg/

Районен съд – Търговище

https://targovishte-rs.justice.bg/

Районен съд – Харманли

https://harmanli-rs.justice.bg/

Районен съд – Хасково

https://haskovo-rs.justice.bg/

Районен съд – Царево

https://tsarevo-rs.justice.bg/

Районен съд – Чепеларе

https://chepelare-rs.justice.bg/bg

Районен съд – Червен бряг

https://chbryag-rs.justice.bg/

Районен съд – Чирпан

https://chirpan-rs.justice.bg/

Районен съд – Шумен

https://shumen-rs.justice.bg/

Районен съд – Ямбол

https://yambol-rs.justice.bg//

Софийски градски съд

https://sgs.justice.bg/

Софийски окръжен съд

http://sofiadc.court-bg.org/index.php?im=1

Окръжен съд – Благоевград

https://blagoevgrad-os.justice.bg/bg

Окръжен съд – Бургас

https://burgas-os.justice.bg/

Окръжен съд – Варна

http://vos.bg/bg/

Окръжен съд – Велико Търново

https://vtarnovo-os.justice.bg/

Окръжен съд – Видин

https://vidin-os.justice.bg/

Окръжен съд – Враца

https://vratsa-os.justice.bg/

Окръжен съд – Габрово

https://gabrovo-os.justice.bg/

Окръжен съд – Добрич

https://dobrich-os.justice.bg/

Окръжен съд – Кърджали

https://kardzhali-os.justice.bg/

Окръжен съд – Кюстендил

https://kyustendil-os.justice.bg/

Окръжен съд – Ловеч

https://lovech-os.justice.bg/

Окръжен съд – Монтана

https://montana-os.justice.bg/bg

Окръжен съд – Пазарджик

https://pazardzhik-os.justice.bg/

Окръжен съд – Перник

https://pernik-os.justice.bg/

Окръжен съд – Плевен

https://pleven-os.justice.bg/

Окръжен съд – Пловдив

https://plovdiv-os.justice.bg/

Окръжен съд – Разград

https://razgrad-os.justice.bg/

Окръжен съд – Русе

https://justice-ruse.org/courtnew/index.php/adres

Окръжен съд – Силистра

https://silistra-os.justice.bg/

Окръжен съд – Сливен

https://sliven-os.justice.bg/

Окръжен съд – Смолян

http://smolyandc.judiciary-bg.org/

Окръжен съд – Стара Загора

https://stzagora-os.justice.bg/

Окръжен съд – Търговище

http://www.justicetg.org/index.html

Окръжен съд – Хасково

https://haskovo-os.justice.bg/

Окръжен съд – Шумен

https://shumen-os.justice.bg/

Окръжен съд – Ямбол

https://yambol-os.justice.bg/

Апелативен съд – Бургас

https://burgas-as.justice.bg/

Апелативен съд – Варна

https://varna-as.justice.bg/

Апелативен съд – Велико Търново

https://vtarnovo-as.justice.bg/

Апелативен съд – Пловдив

https://plovdiv-as.justice.bg/

Апелативен съд – София

https://sofia-as.justice.bg/

Военно-апелативен съд

http://vasbg.com/bg/

  

Върховен касационен съд

http://www.vks.bg/

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДИЛИЩА

* В системата на специализираните съдилища влизат:

 • Военни съдилища – разглеждат наказателни дела за престъпления, извършени от военнослужещи, генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав, граждански лица на служба в Министерството на отбраната, в Българската армия, в Националната служба за охрана, в Държавна агенция „Разузнаване“ при или по повод изпълнение на службата им.

 • Върховен административен съд – От 2007г. с влизането в сила на Административно-процесуалния кодекс (АПК), административните  дела, при които производството е двуинстанционно, втора (последна) апелативна инстанция е Върховния административен съд. Първа инстнация при тези дела са административните съдилища.

 • Специализиран наказателен съд – създаден е с изменението на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от 2011г. Той разглежда и решава дела за много тежки престъпления, осъществени от организирани престъпни групи – в това число и престъпления срещу Републиката (измяна; предателство и шпионство; диверсия и вредителство) и др.

Военните (специализирани) съдилища имат следните правомощия:

 • Разглеждат наказателни дела за престъпления, извършени от военнослужещи или приравнени на тях. Надзор върху дейността им осъществява Върховен касационен съд;

 • Разглеждат само един тип граждански дела – такива, които засягат имуществото на въоръжените сили, дела свързани с ревизии на материалноотговорни лица;

Ранговете на съдиите във ВС са: председател; зам. -председател и съдия.

Съдиите, освен специфичен статут на магистрати, са на действителна военна служба, т.е носят дисциплинарна отговорност по две линии – като магистрати и като военнослужещи за спазване на Закона за отбраната и съответните устави на въоръжените сили.

Втора (въззивна) инстанция на военните съдилища е Военно-апелативния съд, който е единствен за цялата страна, със седалище в гр. София.

Административни (първоинстанционни) разглеждат и решават административни дела. Административните длъжности в Административен съд са: председател, зам.-председател/и и съдия.

Върховният административен съд (ВАС) е втора, върховна и въззивна инстанция и има следните правомощия:

 • Разглежда като първа инстанция актове, определени със закон, а като касационна (втора, последна) инстанция в двуинстанционното административно производство – обжалваните актове по дела на административните съдилища и актове по дела на тричленен състав на ВАС;

 • Действа като касационна инстанция по отношение на административните съдилища;

 • Осъществява върховен съдебен надзор в сферата на административното производство;

 • Осъществява контрол по законосъобразност на актовете и действията на Министерски съвет, министрите и ръководителите на централни ведомства. От този контрол са изключени актовете на президента.

ВАС действа само в колективен състав. В структурата на ВАС влизат: колегии, отделения и състави. Председателят на ВАС ръководи дейността му и е член на Висшия съдебен съвет (ВСС).Пленумът на ВАС включва всички съдии.

Правомощията на специализирания наказателен съд включват: разглеждане и решаване на строго определени дела по изчерпателно изброени в Наказателно-процесуалния кодекс  (НПК) състави на престъпления – в това число дела за много тежки престъпления, осъществени от организирани престъпни групи, както и за престъпления срещу Републиката (измяна; предателство и шпионство; диверсия и вредителство) и др.

Той е втора (въззивна) инстанция по дела, разгледани и решени от Спеиализирания наказателен съд. Правомощията му включват:

 • Разглеждане и решаване на дела, образувани по жалби и протести срещу актове на специализирания наказателен съд.

Седалището му е в гр. София.

Структурата му е подобна на тази на Окръжен съд – състои се от отделения и състави.

Председателят на съда има аналогични правомощия на тези на председателя на окръжен съд.

КОНТАКТИ

Военен съд – Пловдив

https://plovdiv-vs.justice.bg/

Военен съд – Сливен

https://vssliven.wixsite.com/vssl

Софийски военен съд

https://sofia-vs.justice.bg/

Административен съд – Благоевград

https://blagoevgrad-adms.justice.bg/

Административен съд – Бургас

http://www.admcourt-bs.org/

Административен съд – Варна

https://varna-adms.justice.bg/

Административен съд – Велико Търново

https://vtarnovo-adms.justice.bg/

Административен съд – Видин

https://vidin-adms.justice.bg/

Административен съд – Враца

https://vratsa-adms.justice.bg/

Административен съд – Габрово

http://www.admincourtgabrovo.com/

Административен съд – Добрич

https://dobrich-adms.justice.bg/

Административен съд – Кърджали

https://kardzhali-adms.justice.bg/

Административен съд – Кюстендил

https://kyustendil-adms.justice.bg/

Административен съд – Ловеч

https://lovech-adms.justice.bg/bg

Административен съд – Монтана

https://montana-adms.justice.bg/

Административен съд – Пазарджик

https://pazardzhik-adms.justice.bg/

Административен съд – Перник

http://www.adminsadpernik.org/frame.html

Административен съд – Плевен

https://pleven-adms.justice.bg/

Административен съд – Пловдив

https://plovdiv-adms.justice.bg/

Административен съд – Разград

https://razgrad-adms.justice.bg/

Административен съд – Русе

https://ruse-adms.justice.bg/

Административен съд – Силистра

https://silistra-adms.justice.bg/

Административен съд – Сливен

https://sliven-adms.justice.bg/

Административен съд – Смолян

https://smolyan-adms.justice.bg/

Административен съд – София-град

http://www.admincourtsofia.bg

Административен съд – София – област

http://www.asso-bg.net/

Административен съд – Стара Загора

https://stzagora-adms.justice.bg/

Административен съд – Търговище

https://targovishte-adms.justice.bg/

Административен съд – Хасково

https://haskovo-adms.justice.bg/

Административен съд – Шумен

https://shumen-adms.justice.bg/

Административен съд – Ямбол

https://yambol-adms.justice.bg/

Върховен административен съд

http://www.sac.government.bg/

  

Специализиран наказателен съд

https://spcc.bg/

  

Апелативен специалиализиран наказателен съд    http://www.asns-sofia.bg

Font Resize