На 1 юли 2020 година в Окръжен съд – Перник се състоя официална церемония по полагане на клетва и встъпване в длъжност на младши съдиите Мариета Динева и Маринела Маринова-Стоева, които са назначени с Решение на СК на ВСС по Протокол № 21/23.06.2020 год. след успешно завършено обучение в НИП. Младши съдиите Динева и Маринова-Стоева са завършили през 2015 година висшето си образование по специалността „право” в СУ „Св. Климент Охридски” гр. София. Стажа си за придобиване на юридическа правоспособност са провели в Софийския градски съд. Преди встъпването си в длъжност „младши съдия“, съдиите Мариета Динева и Маринела Маринова-Стоева са работили като съдебни помощници във Върховния касационен съд. Председателят на Окръжен съд – Перник от свое име и от името на всички съдии и съдебни служители приветства с „добре дошли” младши съдиите Динева и Маринова-Стоева, като им пожела много здраве, успехи и удовлетвореност от работата.

Font Resize