На 22.06.2020 г. фондация „Отворена врата“ – гр. Перник проведе работна среща на тема „Популяризиране на алтернативни методи за решаване на правни спорове и обществената платформа в помощ на гражданите и съда“. На срещата присъстваха представители на фондацията, Съюзa на инвалидите в България – гр. Перник и медии. Събитието е част от информационната кампания на дейност 4 по проект: „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната система“ провеждаща се на територията на област Перник.

Font Resize